Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy 28/08/19

Burmistrz Bobowej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dwa programy, dzięki którym można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, między innymi na odnawialne źródła energii.

Program AGROENERGIA skierowany jest do rolników indywidualnych. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Nabór wniosków odbywa w trybie ciągłym do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Koordynatorem programu jest Radosław Bujaśkiewicz, nr tel.: 22 45 90 259, agroenergia@nfosigw.gov.pl.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/

Informacji o Programie AGROENERGIA udzielają także Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Program ENERGIA PLUS skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Koordynatorem programu jest Radosław Bujaśkiewicz, nr tel.: 22 45 90 259, Radoslaw.Bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl. Osobą do kontaktu w sprawie programu jest Barbara Wojciechowska , nr tel.: 22 45 90 368 energia.plus@nfosigw.gov.pl.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/


k.z.