Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 27/08/19

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=97398082-1a18-4a77-a520-9ac2d09e1476

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.