Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 09/08/19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a3c546c4-6fd5-4a6c-9a03-b73379e0916b

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Odpowiedzi z dnia 21.08.2019 na pytania do zamówienia


k.z.