Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach -budowa 3 -go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr postępowania: RIiGK.271.7.2019 – II przetarg 02/08/19

zawiadomienie o wyborze – oczyszczalnia PDF


k.z.