Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach oraz „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bobowa” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 17/07/19

Zapytanie ofertowe

Załączniki


k.z.