Opracowanie koncepcji wstępnej zagospodarowania terenu jako centrum usług komunalnych w gminie Bobowa z lokalizacją w m. Siedliska dz. nr 816/2, 817/2, 818/2 04/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


k.z.