Opracowanie koncepcji wstępnej zagospodarowania terenu jako centrum usług komunalnych w gminie Bobowa z lokalizacją w m. Siedliska dz.nr 816/2 , 817/2 , 818/2 26/06/19

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis zamówienia


k.z.