Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach – budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – II przetarg nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 24/06/19

Zapytanie ofertowe

JK_zap_Bobowa_II przetarg_zał_24.06.2019 r.

Załącznik nr 8a do Zapytania – PFU cz. 1

Załącznik nr 8b do Zapytania – PFU cz. 2

Baza konkurencyjności – Publikacja


k.z.