Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – część II (zakup telewizorów i sprzętu DVD) 21/06/19

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Umowa z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z dnia 28.06.2019 r. o unieważnieniu postępowania


k.z.