Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora 28/05/19

Burmistrz Bobowej ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Sędziszowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu) oraz odpowiednim dopiskiem „Konkurs – Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa” w terminie do dnia 11.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 do godziny 1530.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gmina Bobowa w zakładce nabór na stanowiska urzędnicze.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!