Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach – budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 14/05/19

Zapytanie ofertowe

 
 

k.z.