Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 29/04/19

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domów Kultury w Gminie Bobowa na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2019. Całkowity koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% stanowi kwotę 176 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie zakupione: 
– wyposażenie meblowe do Domu Kultury w Stróżnej i w Brzanie, 

– telewizory i zestawy DVD do Domu Kultury w Stróżnej i w Brzanie,
– system alarmowy do Domu Kultury w Jankowej, 
– 6 systemów monitoringowych do wszystkich Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa, 
– 2 klimatyzatory do Domu Kultury w Stróżnej i do Domu Kultury w Brzanie.

Zadanie jest kontynuacją tworzenia bazy infrastrukturalnej na terenie Gminy Bobowa
w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej. Zakupione wyposażenie podniesienie standard prowadzenia działalności kulturalnej. 


k.z.