PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 19/02/19


k.z.