Informacja dla osób zainteresowanych demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych 15/02/19

Burmistrz Bobowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa w 2020 roku do zgłaszanie się do pokoju nr 21 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji.

Gdy będzie zainteresowanie mieszkańców tym tematem Gmina złoży  wniosek o dofinansowanie przedmiotowych prac.

Przyjmowanie deklaracji trwać będzie do 28 lutego 2019 roku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich.

Dofinansowaniem nie jest objęte wykonanie  nowego pokrycia dachowego.


k.z.