Spotkanie Inwestorów Strefy Aktywności Gospodarczej 14/02/19

Dzisiaj (tj. 14.02.2019r.) w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie dotyczące zasad i funkcjonowania przedsiębiorstw w nowo utworzonej Strefie Aktywności Gospodarczej znajdującej się w miejscowości Siedliska.Spotkanie poprowadził Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej z inicjatywy którego powstała w.w. Strefa w naszej Gminie, w krótkiej prezentacji przedstawił najważniejsze informacje dotyczące powstałego obszaru Strefy AktywnościGospodarczej.
Na spotkaniu obecni byli lokalni przedsiębiorcy – potencjalni inwestorzy w SAG w Siedliskach, którym Gmina oferuje7 kompleksowo uzbrojonych działek w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz teletechniczną. Powierzchnia poszczególnych działek przeznaczonych do zainwestowania kształtuje się od 1 ha do 3 ha. Istnieje możliwość nabycia dowolnej ilości działek pod określoną działalność. W spotkaniu wzięli udział takżeDyrektor Działu Obsługi Inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego Pani Krystyna Sadowska oraz Koordynator Projektów Krakowskiego Parku Technologicznego Pan Jacek Bielawski, którzy w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawili preferencyjne warunki skorzystania z pomocy publicznej z tytułu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Dla przypomnienia, Strefa Aktywności Gospodarczej znajduje się w miejscowości Siedliska przy drodze wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica-Zdrój oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów wraz z bocznicą. Strefa Aktywności Gospodarczej oddalona jest od drogi krajowej nr 28 o 14 km, natomiast od autostrady A4 o ok 50 km.

Kompleksowe uzbrojenie terenu było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu stanowi 4 340 397,44 zł, z czego dofinansowanie wyniosło: 3 171 038,81 zł.


k.z.