Remont pięciu sal gimnastycznych na terenie gminy 13/02/19

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 880 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”  na realizację zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa (Bobowa działka nr 814/2, 813/2, Wilczyska działka 673/3, Siedliska działka 458, Stróżna działka 693, Brzana działka 486)”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 257 204,00 zł.


k.z.