LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków. 22/01/19


Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.      

Styczniowy nabór wniosków obejmuje operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczyła 960 tys. zł na utworzenie 16 nowych firm. Osoby zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie
w wysokości 60 tys. zł. Pomoc na ten cel będzie wypłacana w formie premii w dwóch transzach 80% i 20%. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do  utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Adaptacja obiektów na cele turystyczne (utworzenie nowych miejsc noclegowych), LGD przeznaczyła 300 tys. zł. Na utworzenie 1 miejsca noclegowego przewidziano nie więcej niż 10 tys. zł.  Minimalna  całkowita wartość operacji nie może wynosić mniej niż 50 tyś zł.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

  • 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!