Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 17/01/19

Gmina Bobowa zakończyła realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury.

W ramach projektu zakupiono 2 zestawy projektorów z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizory wraz ze sprzętem multimedialnym dla domów kultury w Wilczyskach i Siedliskach. Ponadto dla pomieszczeń poddasza Domu Kultury w Wilczyskach zakupiono rolety. Dodatkowo w celu zapewnienia komfortu prowadzonych zajęć i imprez kulturalnych zakupiono zestawy klimatyzatorów do Sali Widowiskowej „Koronka” oraz sal występowych w  Domu Kultury w Jankowej, Wilczyskach i Siedliskach Dzięki realizacji zadania udało się także zakupić scenę modułową o wym. 4 m x 3 m składającą się z 6 modułów, zestawu nóg teleskopowych, poręczy z uchwytami, schodami modułowymi oraz uchwytami mocującymi. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas organizacji imprez plenerowych zakupiono komplet barierek ochronnych. W ramach projektu zakupiono także samochód, który będzie również wykorzystywany na  potrzeby organizacji różnych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po wyłonieniu wykonawców całkowity koszt zadania wyniósł: 268 066,72 zł z czego dofinansowanie stanowi  188 263,26 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!