Informacja ws. zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 04/01/19

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców gminy Bobowa, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany polegają m.in. na:

  • zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypadającego na 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów,
  • wprowadzeniu dodatkowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do producenta rolnego, który zajmuje się chowem lub hodowlą bydła w wysokości 30 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego w ramach dodatkowego limitu zobowiązany jest dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Ponadto przypomina się, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w dwóch terminach tj. od 1 do 28 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia bieżącego roku.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, pokój nr 17 oraz pod numerem telefonu 018 35 14 300 wew. 30.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!