Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Bobowa w miejscowości Siedliska, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 31/12/18


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!