Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2021 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” 13/12/18

Strategia (PDF)


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!