Głosowanie imienne z sesji nr I Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22.11.2018 12/12/18

Imienny wykaz głosowania radnych


k.z.