Strefa Aktywności Gospodarczej już gotowa! 07/12/18

6 grudnia 2018 r. odebrano inwestycję pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa”. Inwestycja była realizowana w trybie zaprojektuj – wybuduj i obejmowała opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej  z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu stanowi: 4 340 397,44 zł.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 3 171 038,81zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

Obecnie trwa procedura rozliczania projektu.


k.z.