Trasa biegowa w Bobowej odebrana! 06/12/18

W dniu 6 grudnia 2018 r.  dokonano  odbioru  zadania pn.: Budowa trasy biegowej w Bobowej wraz z oświetleniem i małą architekturą”. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu partnerskiego realizowanego z Fundacją Sądecką pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

– trasy biegowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości: 2 522,53 mb
i szerokości 2,5 m z dwoma poszerzeniami do 4 m,

–  oświetlenia zewnętrznego w postaci 31 szt. słupów aluminiowych,

– małej architektury w postaci wiaty, ławek, koszów na śmieci, pylonu informacyjnego i znaków kierunkowych.

Wartość  całego zadania wyniosła 2 361 664,33 zł z czego dofinasowanie stanowi 1 194 605,26 zł.


k.z.