Przebudowa dróg gminnych prowadzących do Strefy Aktywności Gospodarczej zakończona! 06/12/18

W dniu 6 grudnia 2018 r. dokonano odbioru inwestycji w ramach projektu pn. Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa. Przedmiotem odbioru była przebudowa:

  • drogi gminnej w Siedliskach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną Siedliska- Łonie w obrębie cmentarza na długości ok. 630 m.
  • drogi gminnej w Bobowej – ul. Zielona na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 981 na długości ok. 310 m.

Całkowita wartość projektu stanowi 973 098,50 z czego dofinansowanie wynosi 623 653,49 zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne SPR.


k.z.