Termin najbliższej sesji Rady Miejskiej 10/10/18

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w VII kadencji 2014 – 2018.

 8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa

 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!