Podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe 06/09/18

W dniu 6 września 2018 r. podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy –  Zdroju podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe.

Umowa została zwarta pomiędzy Fundacją Sądecką – Liderem Projektu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin partnerskich, w tym Gminy Bobowa reprezentowanej przez Pana Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej.

Dzięki przyznanej dotacji w kwocie 5,7 mln złotych w gminach Bobowa, Chełmiec, Łącko, Nowy Sącz i Stary Sącz pojawi się blisko 18 km nowych tras dla biegaczy i rowerzystów wraz z oświetleniem i infrastrukturą w postaci ławek, krzeseł, stojaków dla rowerów itp.

W ramach projektu zaplanowano także stworzenie specjalnego portalu internetowego i aplikacji mobilnej, dzięki którym będzie można łatwo sprawdzić mapy tras i znaleźć inne, przydatne im informacje. Ponadto przy trasach pojawią się tradycyjne tablice informacyjne z mapami. Zostaną wydane też foldery, ulotki oraz katalogi.

Całkowita wartość projektu to niemal 11 mln zł.


k.z.