Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa 28/05/18

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej informuje, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RET.070.128.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bobowa informuje się, że od 24 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki.

TABELA STAWEK


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!