Zimowe utrzymanie dróg 19/02/18

Urząd Miejski w Bobowej informuje, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, oraz chodników  odpowiedzialni są  zarządcy dróg:

  • Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie tel. 14 621-98-43, 572 720 300.
  • Drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach tel. 13 44-71-336, 698 962 724.
  • Organizacją odśnieżania dróg gminnych zajmują się Sołtysi w poszczególnych Sołectwach

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 5 pkt. 1 ppkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1289 z późn. zmianami) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela tej nieruchomości.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!