Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa 20/01/18

Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa”, które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Z uwagi na wysoką szkodliwość azbestu w realizację projektu zostanie zaangażowana specjalistyczna firma posiadająca doświadczenie i kwalifikacje, zajmująca się demontażem, transportem i utylizacją azbestu.

Koszt całkowity projektu wynosi 51 337,80 zł, dofinansowanie na poziomie 85,00% wynosi 43 637,13 zł.


k.z.