Prowadzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018 08/12/17

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Bobowej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego na „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na w gminie Bobowa z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów działań profilaktycznych w roku 2018.”


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!