Informacja Burmistrza Bobowej 28/09/17

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa przystąpiła do projektu rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, realizowanego w partnerstwie gmin należących do Klastra Energii „Biała – Ropa”.

Wniosek o dofinansowanie w/w projektu zostanie złożony w bieżącym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w 2016 r. proszone są
o wypełnienie nowej deklaracji zgodnie z wzorem załączonym poniżej. Deklaracje/ankiety złożone przez Państwa w roku ubiegłym muszą być poprawione, głównie o:

– wpisanie numeru działki, na której położony jest budynek mieszkalny,

– deklaracje 5-letniej trwałości projektu (gmina użycza instalacje mieszkańcowi),

– potwierdzenie praw socjalnych (niepełnosprawność, świadczenia rodzinne, wielodzietność, czyli minimum 3 dzieci).

Ponadto osoby, które dotychczas nie składały deklaracji udziału w w/w projekcie mogą to zrobić we wskazanym terminie.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bobowej
ul. Rynek 21 38-350 Bobowa pok. nr 18 w terminie do 10 października 2017 r.

Pomoc przy wypełnieniu dokumentu udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok. nr 18.

Co do zasady dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii tj. do kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła będzie wynosić 60% wartości inwestycji.  Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskanych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru wniosków to kwiecień 2018 r., w związku z czym ewentualna realizacja niniejszego projektu przewidziana jest na drugą połowę przyszłego roku.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!