Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa 25/08/17

Gmina Bobowa realizuje projekt „Strefa Aktywności Gospodarczej w m. Siedliska, Gmina Bobowa” dofinansowany w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej.

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP.

Planowane efekty: stworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Gminy Bobowa. Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie działek o powierzchni 12,0251 ha w m. Siedliska wchodzących w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 929 745,59 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 030 505,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 859 403,50 zł, co stanowi 76,72% kosztów kwalifikowanych zadania.


k.z.