Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania w trybie otwartego zapytania ofertowego Numer sprawy: RIiGK 271.7.2017. Nazwa zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Bobowa” Część I i II. 10/08/17

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!