Remont drogi dojazdowej do pól Jankowa-Wilkówka w miejscowości Jankowa na terenie Gminy Bobowa 24/07/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fe38758-c9fe-43be-893d-33d35cfaba96

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.