Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 24/05/17

W dniu 29 maja 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesjistwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Bobowa.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

 2. Uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej,

 3. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Siedliska – granica – Biesna II”,

 4. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 5. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28
  grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!