LGD zaprasza do składania fiszek projektowych! 25/11/16

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego.

Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzymanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów.

Fiszki projektowe należy składać w terminie do 9 grudnia 2016r. (piątek), w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby LGD „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37,
38-300 Gorlice.

Fiszka projektowa – do pobrania


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!