Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 07/02/14

Burmistrz  Bobowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w  Bobowej od 7  lutego 2013r. przez 21 dni będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych  w Bobowej oraz w Siedliskach, gmina Bobowa, stanowiących własność Gminy Bobowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać:tel.18 35-14-300, wew.26


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!