Wykonanie drogi wewnętrznej i dojazdów do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010 roku w m. Siedliska i Wilczyska w Gminie Bobowa 22/09/11

Treść ogłoszenia:

Link do ogłoszenia na UZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!