Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do budynków odbudowywanych osobom poszkodowanym na skutek działania osuwisk w 2010r w m Siedliska i Wilczyska w gm. Bobowa 02/08/11

Treść ogłoszenia:

http://specyfikacje.bobowa.pl/wynik-nadzor-wodkan-2011.pdf


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!