Piękny zakątek Brzanej 27/10/09

Dnia 30.09.2009r. dobiegły końca prace związane z wykonaniem zadania pn.: &#8222 Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Wilczyska i Brzana na terenie Gminy Bobowa. KDO 2 (Id 12/05/032/1). Osuwisko w miejscowości Brzana.&#8221 W ramach zadania zostało zlikwidowane osuwisko i wyremontowana droga gminna Brzana &#8211 Katanówki. Inwestycja w dużym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także podniesie walory estetyczne otoczenia. Efekty końcowe możemy już podziwiać. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 813 020 zł. Udział środków własnych gminy to 20% całego przedsięwzięcia, natomiast 80% stanowi dofinansowanie z MSWiA.
k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!