Ośrodek Zdrowia …… jak nowy cd. 19/12/08

Gmina Bobowa podpisała umowę w dniu 5.12.2008r. z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie Projektu „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb świadczenia usług medycznych przez NZOZ w Bobowej” w ramach Priorytetu – 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.5, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!