RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja druków

Druki i formularze

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Komplet dokumentów na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 ZIP

Odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Budownictwo

Wniosek o wydanie WYPISU i WYRYSU z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu
budowlanego (DO POWIATOWEGO INSPEKTORA)

Działalność gospodarcza

Uniwersalny wniosek dotyczący działalności gospodarczej, służący jako: wpis do działalności, zmiany wpisu, wykreślenie wpisu, zawieszenie i odwieszenie działalności. (CEIDG-1 wraz z załącznikami)

Rolnictwo i paliwa

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zestawienie faktur dotyczących zakupu oleju napędowego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Alkohole

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Podatki i opłaty lokalne (wzory obowiązujące od 1.01.2018)

Deklaracja na podatek leśny (DL1)
Deklaracja na podatek od nierucomości (DN1)
Deklaracja na podatek Rolny (DR1)
Informacja na podatek leśny (IL1)
Informacja na podatek od nieruchomości (IN1)
Informacja na podatek rolny (IR1)

Podatki i opłaty lokalne

Deklaracja na podatek leśny (DL1)
Deklaracja na podatek od nierucomości (DN1)
Deklaracja na podatek Rolny (DR1)
Informacja na podatek leśny (IL1)
Informacja na podatek od nieruchomości (IN1)
Informacja na podatek rolny (IR1)
Wniosek o wydanie zaświadczenia z podatków

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta na realizację zadania publicznego - regranting
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - regranting
Umowa na realizację zadania publicznego
Umowa na realizację zadania publicznego - regranting
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOOpublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 7 934