RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie odpowiedzi

Petycje

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach skan Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. 22.03.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach skan Utworzenie - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) 15.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
3 Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., KRS: 0000059459, w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4, ust. 3 ustawy o petycjach petycja Informacja nt. III edycji programu edukacyjno-społecznego "Wzorowa Łazienka" dla szkół podstawowych z całej Polski. 7.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
4 Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., KRS: 0000059459, w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4, ust. 3 ustawy o petycjach petycja Informacja nt. III edycji programu edukacyjno-społecznego "Wzorowa Łazienka" dla szkół podstawowych z całej Polski. 2.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odpowiedz
5 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowane przez osobę trzecią(firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA 9.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odpowiedz
6 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Dot. uciążliwości zapachowej 24,06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
7 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki “Wiarygodna Firma” - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy. 10.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brakOpublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 12.07.2017
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 21.04.2016
Dokument oglądany razy: 1 358