RSS
A A A
SmodBIP

Pełnomocnicy Burmistrza

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


mgr Zdzisława Iwaniec , tel.(018) 3514034 wew. 24, pok. Nr 5


Zadania:

1. Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w opracowaniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Prowadzi działania na rzecz zmniejszenia zjawisk patologii związanych z alkoholizmem,

3. Współpracuje z instytucjami działającymi w zakresie rozwiązywania problemów patologii społecznych,

4. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody

Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych


mgr inż. Artur Forcczek tel. (018) 3514300, wew. 28 pok. Nr 10


Zadania:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3. Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6. Opracowywanie projektu planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów,

8. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,


Kancelaria tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji niejawnych i odpowiedzialna jest za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom.Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 29.05.2017
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 591