RSS
A A A
SmodBIP

Referaty

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


- Kierownik Referatu, Sekretarz Gminy
- mgr Zdzisława Iwaniec tel. (018) 3514034 wew. 24, pok. Nr 5

- Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
- mgr Karolina Chmura tel (018) 3415300 wew. 40, pok. Nr 6

- Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
- mgr Karolina Welsandt tel. (018) 3514300 , pok Nr 4

- Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
- Wiesława Szopa tel. (018) 3514300 wew. 34, pok. Nr 16

- Stanowskio ds. kadr
- mgr Agata Wrona tel. (018) 3514300 wew. 27, pok. Nr 7

- Starszy informatyk
- mgr inż. Piotr Rutka tel. (018) 3514300 wew. 28, pok. Nr 22

- Stanowisko ds. działalności gospodarczej
- mgr Justyna Mucha tel. (018) 3514300 wew. 25, pok. Nr 18

- Inspektor ds. Oświaty i Sportu
- mgr Andrzej Sagan tel. (018) 3514300 wew. 39 pok Nr 10


Referat Finansowy


- Kierownik Referatu, Skarbnik
- mgr inż. Danuta Żarnowska tel. (018) 3514034 wew. 35, pok. Nr 12

- Główny Księgowy Urzędu
- mgr Dorota Krok tel. (018) 3514300 wew. 33 pok. Nr 15

- Stanowisko ds. wynagrodzeń i płac oraz rozliczeń gospodarki środkami rzeczowymi
- Małgorzata Ćwiklik tel. (018) 3514300 wew. 33 pok. Nr 15

- Stanowisko ds. księgowości podatkowej
- mgr Justyna Wiejaczka tel. (018) 3514300, wew. 30 pok. Nr 17

- Stanowisko ds. wymiaru podatków
- mgr Dorota Głąb tel. (018) 3514300 wew. 30, pok. Nr 17

- Asystent Księgowej
- Justyna Forczek tel. (018) 3514300 wew. 32, pok. Nr 14

- Kasjer
- mgr Joanna Smoszna tel. (018) 3514300 wew.29 , pok Nr 11


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


- Kierownik Referatu
- mgr inż. Maria Gucwa-Barylak, tel. (018) 3514034 wew. 37, pok. Nr 20

- Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska
- inż. Grzegorz Janota tel. (018) 3514034 wew. 36, pok. Nr 19

- Stanowisko ds. drogownictwa
- mgr inż. Anna Smoła tel. (018) 3514034 wew.36, pok. Nr 19

- Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
- mgr inż. Barbara Falisz tel. (018) 3514034 wew. 26, pok. Nr 21

- Stanowisko ds. ochrony środowiska
- mgr Tomasz Kiełbasa tel. (018) 3514300 wew. 26, pok. Nr 21

- Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
- mgr Małgorzata Olchawska (018) 3514300 wew. 25 pok. Nr 18

KOMPETENCJE

Kompetencje poszczególnych stanowisk i referatów reguluje aktualny regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bobowej - dostępny w zakładce Urząd Miejski



Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 29.05.2017
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 8 512