RSS
A A A
SmodBIP

Wybory samorządowe 2014

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Bobowej

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Bobowej


Miejska Komisja Wyborcza w Bobowej informuje, że przyjmuje do zarejestrowania zgłoszenia list kandydatów na radnych w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 – pokój nr 5 w dniach 24, 25, 26, 29, 30 września oraz 1, 2, 3, 6 i 7 października 2014 r. godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30. Ponadto w dniu 7 października 2014 r. Komisja pełni dyżur do godz. 24-tej.

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej:

  1. Zdzisława Katarzyna Iwaniec - Przewodniczący
  2. Stanisław Siedlarz - Z-ca Przewodniczącego
  3. Agata Wrona - Członek
  4. Zbigniew Barylak - Członek
  5. Agata Maria Semla - Członek
  6. Barbara Maria Kowalska - Członek
  7. Karolina Zofia Chmura-Urbaś - Członek

Uchwały, zrządzenia, obwieszczenia, informacje:

Nieoficjalne wyniki wyborów Burmistrza Bobowej oraz Radnych Gminy Bobowa

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bobowej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bobowej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej z dnia 24 października 2014 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej z dnia 14 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczeniu obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Bobowej.

Informacja Burmistrza Bobowej z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie wykazu miejsc na obszarze gminy Bobowa przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 20.11.2014
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 839