RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 09.02.2016 z powodu:
Stworzenie nowej

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Bobowa.


Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bobowa prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, a dane i informacje w nim zawarte są aktualizowane na bieżąco. Przy Rejestrze prowadzi się dla każdej instytucji kultury akta rejestrowe. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t. )

Dokumenty do pobrania:

RejestrOpublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 01.03.2013
Podpisał: Karolina Chmura
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 3 350
Wersja do druku