Petycje

walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach skan Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. 22.03.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach skan Utworzenie - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) 15.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
3 Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., KRS: 0000059459, w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4, ust. 3 ustawy o petycjach petycja Informacja nt. III edycji programu edukacyjno-społecznego "Wzorowa Łazienka" dla szkół podstawowych z całej Polski. 7.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak skan
4 Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., KRS: 0000059459, w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4, ust. 3 ustawy o petycjach petycja Informacja nt. III edycji programu edukacyjno-społecznego "Wzorowa Łazienka" dla szkół podstawowych z całej Polski. 2.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odpowiedz
5 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowane przez osobę trzecią(firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA 9.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odpowiedz
6 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Dot. uciążliwości zapachowej 24,06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
7 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki “Wiarygodna Firma” - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy. 10.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak odpowiedź
8 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Dot. uciążliwości zapachowej 24,06.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
9 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja przekazanie informacji o niekomercyjnym projekcie pn. "Wdrażanie programu nauki zachowania 2018" 29.01.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak przesłanie elektroniczne do zainteresowanych wymienionych w petycji
10 wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja prośba o modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stróżnej, a mianowicie sali, gdzie mieści się klasa zero i oddział przedszkolny, szatni oraz sali gimnastycznej 11.02.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedz
11 Współwnioskodawca/ Petycjodawca - Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu: Adam Szulc, KRS: 0000059459, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1, Współwnioskodawca - Organizator konkursu “Podwórko Talentów NIVEA”, Xs-Events Sp. z o. o. Sp. k, ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa pełna jawności w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko Talentów NIVEA 8.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedz
12 Wnioskodawca: Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki KRS: 0000318482 Współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp zoo Prezes Zarządu: Adam Szulc KRS: 0000059459 ul. Poligonowa 1 tel. (22) 673-62-12 pełna jawności w związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja przekazanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców linku do informacji o portalu mikroporady.pl 22.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
13 Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa petycja Zebranie ofert rynkowych celem sprawdzenia zasadności aneksowania umów optymalizujących redukcję kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych 31.05.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
14 Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa petycja Publikacja wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych,  których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem 11.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
15 Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa petycja Walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom 23.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
16 Wnioskodawca: adw. Renata Sutor petycja Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 24.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 08.10.2019
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 21.04.2016
Dokument oglądany razy: 2117
12.08.2020 // www.bobowa.pl/BIP