Ochrona środowiska

Program ochrony środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2014-2017

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2014-2017

Program ochrony środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Bobowa na lata 2009-2016
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gmina Bobowa lata 2014 - 2015


Opublikował: Piotr Rutka
Publikacja dnia: 02.09.2016
Podpisał: Piotr Rutka
Dokument z dnia: 02.05.2012
Dokument oglądany razy: 6603
24.08.2019 // www.bobowa.pl/BIP